Ikon för Rikstermbanken

affärsdatum

svensk term: affärsdatum
definition:

den dag köp eller försäljning utförs

anmärkning:

Det är avslutsdag som räknas som anskaffningsdag respektive försäljningsdag vid deklarationen.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista