Ikon för Rikstermbanken

SAX

svensk term: SAX
förklaring:

All handel på Stockholmsbörsen sker idag elektroniskt. 1990 bytte man från att ha mäklare […] till det automatiska datahandelssystemet SAX (Stockholm Automated eXchange). Fördelen med SAX är att alla har möjlighet att direkt se kurser, volymer och följa utvecklingen på marknaden.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista