Ikon för Rikstermbanken

P/E

svensk term: P/E
definition:

akties aktuella börskurs dividerad med företagets vinst per aktie

anmärkning:

Detta är ett nyckeltal som ofta används vid värdering av företag.

engelska termer: price earnings ratio
P/E
 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista