Ikon för Rikstermbanken

ISIN-kod

svensk term: ISIN-kod
förklaring:

Värdepapper noterade på VPC tilldelas ett eget ”identifikationsnummer”, en ISIN-kod. Svenska värdepappers ISIN-kod består av bokstäverna SE och tio siffror.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista