Ikon för Rikstermbanken

Allmänna arvsfonden

svensk term: Allmänna arvsfonden
förklaring:

Fond som erhåller kvarlåtenskap från personer som varken efterlämnar arvsberättigade släktningar eller har upprättat testamente. Ideella organisationer som arbetar för barn, ungdomar eller personer med funktionshinder kan få stöd ur arvsfonden. Fondens medel förvaltas av Kammarkollegiet.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista