Ikon för Rikstermbanken

vild strejk

svensk term: vild strejk
definition:

strejk som inte har godkänts av arbetstagarnas fackförbund

anmärkning:

Detta är olagligt för arbetstagare som ingår i ett fackförbund enligt restriktioner i Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010