Ikon för Rikstermbanken

varor

svenska termer: varor
produkter
definition:

tillgång som tar fysisk form, till skillnad från tjänster

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010