Ikon för Rikstermbanken

valutaunion

svensk term: valutaunion
förklaring:

Flera länder går samman och skapar en gemensam valuta istället för en nationell valuta. Detta innebär i princip att länderna har en gemensam centralbank och penningpolitik.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010