Ikon för Rikstermbanken

valutaskuld

svensk term: valutaskuld
definition:

statens upplåning i utländsk valuta

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010