Ikon för Rikstermbanken

valutareserv

svensk term: valutareserv
definition:

centralbankens reserv av guld och utländska valutor

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010