Ikon för Rikstermbanken

växthusgaser

svensk term: växthusgaser
förklaring:

Gaser som lägger sig runt jorden och hindrar utströmningen av värme. De viktigaste växthusgaserna är koldioxid, CO₂, klorfluorkarboner och freoner, CFC, metan ,CH₄, dikväveoxid, N₂O och ozon, O₃.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010