Ikon för Rikstermbanken

växthuseffekten

svensk term: växthuseffekten
förklaring:

Vid förbränning av fossila bränslen frigörs kol som lagrats i mark och havsbotten under miljontals år. Utsläppen av koldioxid och andra gaser gör att halterna av växthusgaser ökar i atmosfären. Gaserna släpper igenom solens värmestrålning mot jorden, men hindrar den mer långvågiga värmestrålningen från att stråla tillbaka ut i rymden. Mer värme fångas in och jordens medeltemperatur stiger, detta kallas för växthuseffekten.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010