Ikon för Rikstermbanken

världsekonomi

svensk term: världsekonomi
förklaring:

Syftar på helheten av olika länders ekonomier, då dessa är starkt beroende av varandra.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010