Ikon för Rikstermbanken

världs-BNP

svensk term: världs-BNP
definition:

värdet av alla länders samlade produktion

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010