Ikon för Rikstermbanken

välstånd

svensk term: välstånd
förklaring:

Välstånd är ett ekonomiskt begrepp, som kan jämföras med rikedom, förmögenhet eller levnadsstandard. Det vanligaste sättet att mäta välståndet är med hjälp av BNP per capita även om det finns vissa nackdelar med att använda detta begrepp.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010