Ikon för Rikstermbanken

utanförskapssiffror

svensk term: utanförskapssiffror
förklaring:

Utanförskapet var för några år sedan ett vanligt begrepp för att prata om det samlade antalet personer som stod utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet, förtidspension, ekonomisk försörjning, sjukdom etc. Ekonomifakta publicerade under en tid siffror på detta men slutade med detta i början på 2008. Skälet till detta är att när SCB fick i uppdrag av regeringen att redovisa arbetslöshet enligt internationell standard, vilket inkluderar studerande som söker och kan ta ett arbete samt förändrad åldersgrupp till 15–74 år, blev arbetslöshetssiffrorna och utanförskapssiffrorna inte längre jämförbara. Ekonomifakta valde därför att sluta publicera utanförskapssiffrorna och bara publicera arbetslöshetsstatistiken.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010