Ikon för Rikstermbanken

underliggande inflation

svensk term: underliggande inflation
definition:

KPI exklusive hushållens räntekostnader för egnahem och direkta effekter av ändrade indirekta skatter och subventioner

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010