Ikon för Rikstermbanken

underliggande budgetsaldo

svensk term: underliggande budgetsaldo
definition:

faktiskt budgetsaldo justerat för engångseffekter

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010