Ikon för Rikstermbanken

u-land

svenska termer: u-land
utvecklingsland
definition:

land som ännu inte gått igenom en industrialiseringsprocess och därmed tillhör de mindre utvecklade länderna i världen

anmärkning:

Dessa länder präglas ofta av till exempel utbredd fattigdom, stora inkomstskillnader och underutvecklad infrastruktur.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010