Ikon för Rikstermbanken

tvistelösning

svensk term: tvistelösning
definition:

procedur för att hantera tvister i handelspolitiska avtal mellan parterna

anmärkning:

Om avtalet övervakas av en kommitté som består av representanter från alla parter kan tvistefrågan behandlas där. Denna procedur är vanlig inom EU. Tvistelösningen kan också ske i en panel där både parterna och oberoende juridisk expertis ingår, vilket till exempel sker i NAFTA. WTO har ett tvistelösningssystem där man först försöker lösa tvisten med bilaterala överläggningar, och om det inte fungerar tillsätts en oberoende expertpanel.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010