Ikon för Rikstermbanken

transnationella företag

svensk term: transnationella företag
förklaring:

Globala företag som verkar internationellt, det vill säga, har produktion och försäljning i flera olika delar av världen genom dotterbolag. Transnationella företag karaktäriseras också ofta av att företagens huvudkontor inte längre ligger i företagens ursprungsland och att företagen därmed inte längre har någon egentlig hemmamarknad.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010