Ikon för Rikstermbanken

transferering

svensk term: transferering
definition:

överföring av resurser utan krav på motprestation

exempel:

Pensioner, barnbidrag, sjukförsäkringar, arbetslöshetsersättning.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010