Ikon för Rikstermbanken

tillväxt

svensk term: tillväxt
definition:

en ökning av bruttonationalprodukten, BNP, över tiden

anmärkning:

BNP definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land för användning till konsumtion, investering och export under en period

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010