Ikon för Rikstermbanken

tidsserie

svensk term: tidsserie
definition:

upprepade mätningar av en och samma variabel vid regelbundna tidsintervaller, så som dagligen, månatligen, kvartalsvis osv.

anmärkning:

Tidsserier används ofta av ekonomer för att utläsa trender eller cykliska mönster och vill med hjälp av dessa försöka göra prognoser för hur variabeln kommer att se ut i framtiden.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010