Ikon för Rikstermbanken

terminskontrakt

svensk term: terminskontrakt
definition:

avtal om ett framtida köp, till ett på förhand bestämt pris

anmärkning:

Gäller ofta köp av aktier eller valutor.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010