Ikon för Rikstermbanken

sysselsättning

svensk term: sysselsättning
förklaring:

Sysselsättning är det statistiska begreppet för antal människor i arbete. Den vanligaste beräkningen av antalet sysselsatta kallas arbetsmarknadsundersökningen, AKU. I AKU definieras sysselsatta som de med en anställning samt egenföretagare eller de som är medhjälpare i familjens företag. Även de som deltar i marknadspolitiska åtgärder räknas som sysselsatta.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010