Ikon för Rikstermbanken

svavel

svensk term: svavel
förklaring:

Svavel är ett grundämne som bildar svaveldioxid (SO₂) när det brinner. Detta omvandlas via svaveltrioxid (SO₃) till svavelsyra som bidrar till försurningen av vår miljö.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010