Ikon för Rikstermbanken

strukturomvandling

svensk term: strukturomvandling
definition:

process som flyttar resurser från en del av ekonomin till en annan

anmärkning:

Detta kan bero på bl.a. tekniska framsteg eller en förändrad efterfrågan. Ett exempel är när en stor del av arbetskraften började arbeta inom industrin, istället för jordbruket, under början av 1900-talet.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010