Ikon för Rikstermbanken

strukturell arbetslöshet

svensk term: strukturell arbetslöshet
definition:

långvarig form av arbetslöshet som existerar för att den arbetslöse inte är efterfrågad på marknaden

anmärkning:

Det kan till exempel bero på att det inte finns någon produktion och efterfrågan inom det område som den arbetslöse har kunskaper i. Strukturell arbetslöshet är en del av den totala arbetslösheten. Den kortvariga arbetslösheten brukar kallas friktionsarbetslöshet.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010