Ikon för Rikstermbanken

strejk

svensk term: strejk
förklaring:

Strejk är när en arbetstagare vägrar att arbeta. Detta är en stridsåtgärd som finns till förfogande för arbetstagarorganisationer. Rätten till strejk och andra fackliga stridsåtgärder är skyddad i lagen. Strejk och andra fackliga stridsåtgärder får inte användas hur som helst, regler om hur stridsåtgärder får lov att användas finns i Lagen om medbestämmande rätt i arbetslivet, MBL. Motsvarande stridsåtgärd från arbetsgivarnas sida kallas lockout.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010