Ikon för Rikstermbanken

statsskuldsväxel

svensk term: statsskuldsväxel
definition:

löpande skuldebrev som Riksgälden ger ut

anmärkning:

Löptiden är normalt upp till ett år.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010