Ikon för Rikstermbanken

statsskuld

svensk term: statsskuld
definition:

summan av statens upplåning i olika former, till exempel obligationslån, statsskuldväxlar, premie- och sparobligationer

anmärkning:

Statsskulden är vad staten lånar upp för att täcka underskott i statsbudgeten. Det finns två mått på statsskulden, okonsoliderad och konsoliderad. Skillnaden är att i den okonsoliderade skulden så ingår statliga myndigheters innehav av statspapper. Riksgälden använder sig av just detta mått och det är också den okonsoliderade skulden som ligger till grund för statsskuldsräntorna. Däremot använder sig regeringen oftare av den konsoliderade skulden och den är kanske också lämpligare att använda vid internationella jämförelser. För jämförelser av länders skulder har EU definierat ett mått på den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld.

se även:
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010