Ikon för Rikstermbanken

statspapper

svensk term: statspapper
definition:

värdepapper som Riksgälden ger ut för statens räkning

anmärkning:

Statspapper kan både vara statsobligationer och statsskuldväxlar.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010