Ikon för Rikstermbanken

statsobligation

svensk term: statsobligation
förklaring:

Samlingsbegrepp för de obligationer som Riksgälden ger ut. Begreppet innefattar både reala och nominella obligationer.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010