Ikon för Rikstermbanken

statsbudget

svensk term: statsbudget
definition:

plan över statens inkomster och utgifter under ett år

anmärkning:

Statsbudgeten är regeringens förslag till budget som läggs fram i två steg till riksdagen. Det första steget är i vårpropositionen som innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Det andra steget är budgetpropositionen som lämnas i september och innehåller förslag om hur statens medel ska fördelas och beräkningar av statsinkomsterna för nästa år.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010