Ikon för Rikstermbanken

stabiliseringspolitik

svensk term: stabiliseringspolitik
definition:

åtgärder som syftar till att dämpa konjunktursvängningarna i ekonomin

anmärkning:

Detta sker främst antingen genom penningpolitik eller finanspolitik. Penningpolitiken styrs av Riksbanken som justerar penningmängd och räntor för att stabilisera i ekonomin. Finanspolitiken påverkar efterfrågan genom förändringar i skatter och offentliga utgifter.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010