Ikon för Rikstermbanken

sparkvot

svensk term: sparkvot
definition:

den andel av den disponibla inkomsten som hushållen väljer att spara istället för att konsumera

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010