Ikon för Rikstermbanken

somatisk vård

svensk term: somatisk vård
förklaring:

Specialiserad somatisk vård är hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvården vilket bl.a. inkluderar medicinsk och kirurgisk korttidsvård, rehabilitering, geriatrisk vård med mera.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010