Ikon för Rikstermbanken

solidarisk lönepolitik

svensk term: solidarisk lönepolitik
förklaring:

En politik som fördes under 1960- och 1970-talen som innebar lika lön för lika arbete och därmed utjämning av löneskillnader. En konsekvens av politiken var att de företag som inte hade råd att betala lönerna riskerades att slås ut.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010