Ikon för Rikstermbanken

socialism

svensk term: socialism
definition:

ideologi som ursprungligen förespråkade planekonomi, gemensamt ägande av produktionsmedlen och ett avskaffande av marknadsekonomin

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010