Ikon för Rikstermbanken

skolpeng

svensk term: skolpeng
definition:

belopp per elev som fungerar som ett finansieringsmedel för kommunala och fristående skolor

anmärkning:

Skolpengen finansieras genom offentliga medel och varje enskild kommun bestämmer skolpengens storlek i sin kommun. Skolpeng får inte finansiera privata skolor, dvs. de skolor i privat regi som finansieras av privata medel.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010