Ikon för Rikstermbanken

skiktgräns

svensk term: skiktgräns
förklaring:

Det finns två skiktgränser vilka anger när man börjar betala statlig inkomstskatt om 20 respektive 25 procent. Till skillnad från brytpunkterna utgår skiktgränserna från den beskattningsbara inkomsten, dvs. den taxerade inkomsten minus grundavdraget.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010