Ikon för Rikstermbanken

skift

svensk term: skift
definition:

arbetspass där två eller flera arbetslag avlöser varandra i arbetet enligt en viss bestämd ordning

anmärkning:

Vanliga skiftformer: Dagskift, kvällsskift, 2-skift, intermittent och kontinuerligt 3-skift samt nattskift.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010