Ikon för Rikstermbanken

skattetryck

svensk term: skattetryck
förklaring:

Ett uttryck som brukar anges för att beskriva ett lands samtliga skatter och sociala avgifter i förhållande till landets BNP. Brukar räknas ut för att kunna jämföra olika länder.

se även:
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010