Ikon för Rikstermbanken

skattekil

svensk term: skattekil
förklaring:

Begrepp som används för att beskriva marginalskatteeffekten, dvs. den sammanlagda skatteeffekten från inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, moms och punktskatter. Med skattekil avses vanligen skillnaden mellan arbetsgivarens bruttokostnad och vad den anställde har kvar netto efter att skatter och avgifter är betalda.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010