Ikon för Rikstermbanken

skatt på arbete

svensk term: skatt på arbete
förklaring:

Skatt på arbete tas ut i form av statlig och kommunal inkomstskatt på individernas arbetsrelaterade inkomster samt som olika former av avgifter som antingen betalas direkt av företagen, till exempel arbetsgivaravgift, eller av individerna, till exempel genom allmänna egenavgifter.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010