Ikon för Rikstermbanken

säsongsrensad

svensk term: säsongsrensad
förklaring:

En säsongsrensad serie används ofta när man jämför en period med den förra, till exempel när statistik för månaden juni jämförs med maj. Anledningen är att vissa statistiska serier innehåller kraftiga säsongsvariationer. Till exempel är det under sommaren tusentals studerande som vill ha sommarjobb och därför börjar söka arbete. Innan de fått sommarjobb så räknas de som arbetslösa. Det innebär att arbetslösheten, främst bland unga, tenderar att öka mycket under försommaren. När den ordinarie arbetskraften tar sommarsemester så räknas de dock fortfarande som sysselsatta. Samtidigt räknas deras sommarvikarier också som sysselsatta. Detta gör att under semestertider tenderar antalet sysselsatta att öka. Sen när studierna börjar igen så sjunker sysselsättningen. Dessa säsongsvariationer gör att månadsvärden ofta är svårtolkade. För att kunna bedöma utvecklingen behöver sådana serier oftast säsongsrensas. När man säsongsrensar så beräknar man snarare trenden än exakta värden. På ekonomifakta är de vanligaste statistikserierna som är säsongsrensade arbetslöshet, ungdomsarbetslöshet och BNP kvartalsvis.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010