Ikon för Rikstermbanken

sänkor

svensk term: sänkor
definition:

naturliga upptag av koldioxid som länder får tillgodoräkna sig som utsläppsminskningar inom Kyotoprotokollet

exempel:

Exempel kan vara skogar och olika former av markanvändning.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010