Ikon för Rikstermbanken

repa

svensk term: repa
definition:

transaktion där Riksbanken lånar ut pengar till bankerna genom så kallade penningpolitiska repor

anmärkning:

En penningpolitisk repa innebär att Riksbanken tillför pengar till banksystemet genom att köpa värdepapper av bankerna och samtidigt avtala om att värdepapperet säljs tillbaka till bankerna efter en vecka, bland marknadsaktörer kallas detta för en omvänd repa. Riksbanken får då tillbaka pengarna och värdepapperet återgår till den ursprungliga ägaren. Riksbanken genomför vanligtvis repor varje vecka. Detsamma som återköpsavtal.

engelska termer: repurchase agreement
repa
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010