Ikon för Rikstermbanken

referensränta

svensk term: referensränta
definition:

ränta som fastställs halvårsvis av Riksbanken och som motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procent

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010